Lịch khám Bác Sĩ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ PKĐK TRUNG CANG TỪ 19/04/2021 ĐẾN 25/04/2021

  Thứ Mon, 19/04/2021

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG "Luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn" --------------------------------------------------- Địa chỉ: 205 Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiê...

LỊCH KHÁM BÁC SĨ TP.HCM NGÀY 24/04/2021 - 25/04/2021

  Thứ Mon, 19/04/2021

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG "Luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn" --------------------------------------------------- Địa chỉ: 205 Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiê...

LỊCH KHÁM BÁC SĨ TP.HCM NGÀY 17/04/2021 - 18/04/2021

  Thứ Sun, 11/04/2021

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG "Luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn" --------------------------------------------------- Địa chỉ: 205 Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiê...

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ PKĐK TRUNG CANG TỪ 05/04/2021 ĐẾN 11/04/2021

  Thứ Mon, 05/04/2021

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG "Luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn" --------------------------------------------------- Địa chỉ: 205 Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiê...

LỊCH KHÁM BÁC SĨ TP.HCM NGÀY 10/04/2021 - 11/04/2021

  Thứ Mon, 05/04/2021

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG "Luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn" --------------------------------------------------- Địa chỉ: 205 Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiê...

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ PKĐK TRUNG CANG TỪ 29/03/2021 ĐẾN 04/04/2021

  Thứ Mon, 29/03/2021

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG CANG "Luôn đồng hành cùng sức khỏe gia đình bạn" --------------------------------------------------- Địa chỉ: 205 Lạc Hồng, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, Kiê...

Gọi ngay Fanpage